Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att förstå i vilken ordning du kan jobba med dina skyldigheter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Varje arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Reglerna kan sägas förtydliga de övergripande arbetsmiljökrav som framgår av arbetsmiljölagen. Med hjälp av den här processbeskrivningen kan du se i vilken ordning du förslagsvis kan arbeta med dina skyldigheter som arbetsgivare.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Specifikation

  • Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2024
  • 5053
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider