Processbeskrivning krishanteringsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som chef med personalansvar, att få vägledning i de viktigaste stegen att arbeta med krisstöd och det medmänskliga omhändertagandet när en kris eller katastrof drabbar ditt företag.

Varje företag har ansvar för att bidra till en hälsosam arbetsmiljö. Detta ansvar omfattar krisstöd när en allvarlig incident inträffar.

Företagets interna krisstödsorganisation har ett stort ansvar för det medmänskliga omhändertagandet när en allvarlig incident inträffar. Kamratstödjarnas arbete måste planeras, förbättras, följas upp och granskas och föreslagna förbättringsåtgärder måste genomföras. På så sätt kan de skapa ett mervärde för företaget och bidra till ekonomiska och medmänskliga fördelar för varje företag.

Specifikation

  • Processbeskrivning krishanteringsarbete 2024
  • 3195
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider