Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att implementera förebyggande åtgärder för att undvika eller kraftigt minska risken att ditt företag utsätts för interna brott.

Det flesta medarbetarbrott begås mot företag för att möjligheten ges. I varje företag kan säkerheten ständigt förbättras genom att involvera medarbetarna och ledningen i säkerhetsarbetet.

Denna mall består av en processbeskrivning som förklarar hur ett företag kan arbeta aktivt för att minimera risken för medarbetarbrott.

Specifikation

  • Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2024
  • 3239
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider