Policy om anonymisering och pseudonymisering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy om anonymisering och pseudonymisering.

Med pseudonymisering avses behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Med anonymisering avses behandling av personuppgifter i syfte att oåterkalleligt förhindra identifiering av den person som informationen avser. Information anses vara anonymiserad när den inte längre möjliggör identifiering av den individ som informationen avser, när det inte är möjligt att identifiera individen genom ytterligare behandling av samma information eller genom behandling av ytterligare tillgänglig information.

Tillämpningen av pseudonymisering och anonymisering av personuppgifter och andra informationstillgångar kan minska riskerna för obehörigt röjande eller annan form av obehörigt förfogande. I syfte att skydda företagets informationstillgångar samt efterleva lagstadgade krav kan säkerhetsåtgärder som pseudonymisering och anonymisering tillämpas.

Specifikation

  • Policy om anonymisering och pseudonymisering 2024
  • 5050
  • 1,16
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider