Policy mot trakasserier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot trakasserier på ditt företag.

På en arbetsplats uppstår ibland konflikter. I vissa fall kan dessa konflikter utvecklas till trakasserier av olika art, antingen i form av fysiska eller psykiska trakasserier. Inom begreppet trakasseri ryms även sexuella trakasserier.

De olika formerna av trakasserier kan vara svåra att hantera. Ofta medför svårigheten att åtgärder för att komma tillrätta med problemen skjuts framåt eller dröjer. Det kan därför hjälpa att i förväg sätta upp ramar för hur företaget ska hantera dessa situationer om de skulle uppstå. På så vis underlättas ingripandet i ett tidigare skede vilket medför att både de anställda och företaget i allmänhet mår bättre.

Specifikation

  • Policy mot trakasserier 2024
  • 4294
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider