Policy mot riskbruk och skadligt bruk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en policy mot riskbruk och skadligt bruk.

Mallen syftar till att ge dig inspiration till uppbyggnad av en policy gällande riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen, såsom spel eller gambling.

Frågor om riskbruk och skadligt bruk på jobbet omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen då de ses som en del av den psykosociala arbetsmiljön. Med hjälp av denna policy kan du upprätta rutiner hur riskbruk och skadligt bruk ska hanteras på arbetsplatsen.

Specifikation

  • Policy mot riskbruk och skadligt bruk 2024
  • 5320
  • 1,14
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider