Policy mot penningtvätt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för företagets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna policy gäller för anställda inom företaget och syftar till att beskriva de åtgärder som företaget ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Policyn innehåller bland annat regler om vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, riskbaserade rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda.

Policyn är baserad på penningtvättslagens bestämmelser och Finansinspektionens allmänna råd. Ta del av policyn för att underlätta ditt förebyggande arbete. DokuMera har även andra mallar om penningtvätt och finansiering av terrorism som du kan använda i detta arbete.

Specifikation

  • Policy mot penningtvätt 2024
  • 4746
  • 1,19
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider