Policy mot hot och våld 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy som reglerar hur företaget ska hantera hot och våld mot medarbetare. Dessa åtgärder genomförs för att undvika att medarbetare utsätts för hot och våld.

Policyn omfattar bland annat rutiner och skyddsåtgärder som ska implementeras för att undvika hot eller våld mot medarbetare. När och om ett hot eller våld inträffar ska företaget kunna vidta de åtgärder som finns beskrivna i policyn. På så sätt kan företaget minska medarbetarnas utsatthet och även utarbeta en god arbetsmiljö i företaget.

Specifikation

  • Policy mot hot och våld 2024
  • 3212
  • 1,35
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider