Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för vad som ska gälla vid givande respektive tagande av muta på ditt företag. Mallen är skriven på engelska.

Policyn syftar till att informera all personal som är verksam inom företaget om vilka lagar och regler som gäller vid givande respektive tagande av muta samt vad påföljden kan bli för den som bryter mot dessa lagar och regler.

Specifikation

  • Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2024
  • 5243
  • 1,15
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider