Policy inhyrd personal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att reglera vad som ska gälla när ditt företag behöver hyra in personal.

Det finns tillfällen då det kan vara lämpligt att hyra in personal i stället för att anställa, som exempelvis vid tillfälliga arbetstoppar. För att alla inom företaget ska känna till processen och riktlinjerna för användandet av inhyrd personal är det bra att upprätta en policy. Denna dokumentmall från DokuMera använder du som mall när du tar fram en policy för inhyrd personal. Du väljer själv om du vill använda innehållet i sin helhet eller om du vill stryka och lägga till text.

Syftet med policyn är att ge vägledning i hur företaget hanterar inhyrning av personal. Policyn beskriver företagets riktlinjer för engagerande av personal genom extern inhyrning. Riktlinjerna utgår från de lagar och regler som gäller på området samt utifrån att det ska gagna företagets syften att hyra in personal i stället för att anställa.

Specifikation

  • Policy inhyrd personal 2024
  • 4465
  • 1,27
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider