Policy för förhindrande av smitta 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för förhindrande av smitta på arbetsplatsen.

Särskilt under vinterhalvåret är förkylning och influensa vanligt förekommande, liksom andra typer av smittor och sjukdomar. Smittor sprids lätt på arbetsplatser, och enligt undersökningar är hälften av de gemensamma ytorna på en arbetsplats infekterade redan vid lunchtid när en sjuk medarbetare kommer till jobbet. Det går inte helt att eliminera smittspridning på en arbetsplats, men genom enkla åtgärder och förhållningssätt är det möjligt att minska riskerna för smittspridning och sjukdom.

Specifikation

  • Policy för förhindrande av smitta 2024
  • 5167
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider