Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för undvikande av störningar i kontorslandskap.

Många forskningsrapporter visar att öppna kontorslandskap leder till en hög stressnivå hos de anställda. Trots detta väljer fler och fler företag att ha öppna kontorslandskap, inte sällan på grund av att lokalerna till fullo behöver utnyttjas.

I syfte att minska störningarna på arbetsplatsen samt verka för en god arbetsmiljö kan det vara klokt att upprätta policy om undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap.

Specifikation

  • Policy för undvikande av höga ljud och störningar i kontorslandskap 2024
  • 5176
  • 1,15
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider