Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för godtagbar användning av företagets informationstillgångar.

Otillåten användning av informationstillgångar kan utsätta företag för oacceptabla säkerhetsrisker, såsom virus, dataläckage, bristande regelefterlevnad samt äventyrande av nätverkstjänster och system. Genom en policy om godtagbar användning av informationstillgångar kan du upprätta rutiner och riktlinjer för hur företagets informationstillgångar får användas.

Med hjälp av policyn kan du

- säkerställa att informationstillgångar används på ett godtagbart, ansvarsfullt och lagligt sätt av anställda, inhyrd personal och övriga som använder eller har tillgång till företagets informationstillgångar, och - minimera risker som har sin grund i otillåten eller oacceptabel användning av företagets informationstillgångar

Specifikation

  • Policy om godtagbar användning av informationstillgångar 2024
  • 5044
  • 1,16
  • 6
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider