Policy för e-posthantering Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy rörande e-posthantering på engelska för ditt företag.

Avsikten med en policy för e-posthantering är att ge chefer och anställda konkreta riktlinjer och stöd för hur e-posten ska användas inom företaget. På så vis blir e-posten ett tidsbesparande verktyg som skapar mervärde inom företaget.

Policyn som DokuMera har tagit fram beskriver hur de anställda i företaget ska hantera sin e-post. För att säkerställa att medarbetarna ska kunna hantera e-posten på rätt sätt krävs i en del fall utbildning. I de flesta fall handlar det dock mer om vilka rutiner som används i det dagliga arbetet för att undvika överfulla inboxar eller liknande som kan leda till felprioriteringar eller att viktiga mail faktiskt försvinner.

Specifikation

  • Policy för e-posthantering Engelsk 2024
  • 4993
  • 1,17
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider