Policy för tillgänglighet 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för tillgänglighet.

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt upplever allt fler att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Vi blir allt mer tillgängliga för våra arbetsgivare och därmed ökar risken för minskad kvalitet på återhämtningsperioderna vilket ökar risken för ohälsa.

Skälen till varför medarbetare väljer att vara tillgängliga efter normal arbetstid är ofta för att underlätta för kollegor, kunder och klienter eller för att de känner att arbetsgivaren förväntar sig det.

För hög tillgänglighet kan vara ett potentiellt arbetsmiljöproblem då det riskerar att utmynna i arbetsrelaterad ohälsa. Som arbetsgivare är det ditt ansvar att se till att medarbetarna inte drabbas av ohälsa på grund av arbetet. En tillgänglighetspolicy är en del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete och är således ett steg på vägen till en hälsosam arbetsmiljö.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du upprättar en policy för tillgänglighet.

Specifikation

  • Policy för tillgänglighet 2024
  • 4686
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider