Policy för terminalglasögon 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ta fram en policy för användning av terminalglasögon som företaget är skyldigt att tillhandahålla sin personal.

Enligt arbetsmiljölagens föreskrifter i AFS 1998:5 ska arbetsgivaren vid behov tillhandahålla terminalglasögon till arbetstagare som arbetar vid bildskärm längre än en timme per dag. Utöver detta ansvar är det arbetsgivaren som bestämmer villkoren för tillhandahållandet, t.ex. i fråga om dess pris, möjlighet att välja

utformning etc.

Policydokumentet är därför till för att informera medarbetare om de regler och riktlinjer som företaget har i samband med tillhandahållandet av glasögon för arbete vid bildskärm, så kallade terminalglasögon.

Specifikation

  • Policy för terminalglasögon 2024
  • 4326
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider