Policy för säkerhetskopiering av data 2024

Denna policy från DokuMera hjälper dig att upprätta riktlinjer och rutiner för företagets säkerhetskopiering av data.

Alla företag behandlar information i viss utsträckning. En del företag behandlar stora mängder information, varvid informationen utgör en värdefull tillgång för företaget. Ju viktigare informationen är för företaget desto större skydd för informationen bör företaget vidta. En data backup policy kan vara en del i detta arbete. Hur ska information sparas och skyddas vid fall av exempelvis förlust?

Mallen är enkel att anpassa efter företaget behov.

Specifikation

  • Policy för säkerhetskopiering av data 2024
  • 5026
  • 1,18
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider