Policy för drogtester och registerutdrag 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för drogtest och registerutdrag.

Drogtest Droger är något som inte hör hemma i arbetslivet. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetstagarna inte drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet. Användande av droger ökar risken för olycksfall i arbetet. I de fall då det finns stor risk för olycksfall i arbetet har AD gjort bedömningen att drogtester kan vara motiverade. Det finns också möjlighet att avtala om drogtester i kollektivavtal.

Registerutdrag Utdrag från belastningsregistret får i första hand endast göras av den berörda individen. En arbetsgivare som i en anställningssituation vill ha tillgång till ett registerutdrag måste därför be personen i fråga om ett utdrag ur belastningsregistret. För att få arbeta i förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet måste utdrag ur belastningsregistret visas upp. Görs inte detta får personen inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Använd DokuMeras mall när du ska upprätta en policy för drogtest och registerutdrag så är en stor del av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Policy för drogtester och registerutdrag 2024
  • 4627
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider