Policy för arkivering 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för arkivering i ditt företag.

De allra flesta företag tillämpar någon form av arkivering. Vissa typer av arkivering är till och med tvingande enligt lag som exempelvis arkivering av räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation måste bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera när du upprättar en policy för arkivering så sparar du tid.

Specifikation

  • Policy för arkivering 2024
  • 4692
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider