Policy för arbetsanpassning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för arbetsanpassning.

Alla arbetsgivare ska jobba förebyggande för att arbetstagarna inte ska bli sjuka eller skadas på grund av arbetet. Även om arbetsgivare följer dessa regler och bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete, kan arbetstagare få en nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, bli sjuka, eller råka ut för olyckor, på eller utanför arbetet. Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår att arbetsgivare ska göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom, att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte.

Den här mallen hjälper dig att upprätta en policy för vad som ska gälla i fråga om arbetsanpassning på din arbetsplats.

Specifikation

  • Policy för arbetsanpassning 2024
  • 5366
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider