Policy för GPS-användning 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en policy för GPS-användning.

Många företag använder positioneringstekniker som GPS till att uppfylla krav och regler för kör- och vilotider, regler om färdskrivare vid vägtransporter, logistik och fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och elektroniska körjournaler.

Företagets intresse av att använda positioneringssystem måste enligt lag väga tyngre än de anställdas intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten. Vid den helhetsbedömning som ska göras ska följande faktorer vägas in:

- ändamålen med användandet av systemen, - hur uppgifterna hanteras och hur resultatet används, - vilken information som ges till de anställda, - om positionering kan utföras på ett mindre integritetskänsligt sätt, - vilken teknisk och administrativ säkerhet som finns för de insamlade uppgifterna, - förekomsten av fackliga överenskommelser och innehållet i dessa samt - om positioneringen följer god sed på arbetsmarknaden.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy för GPS-användning så sparar du mycket tid.

Specifikation

  • Policy för GPS-användning 2024
  • 4700
  • 1,20
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider