Policy arbetsplatsträffar 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en ny eller uppdatera en befintlig policy för arbetsplatsträffar.

Arbetsplatsträffar (även kallat arbetsplatsmöte) är ett forum för de anställdas regelbundna medverkan i samråd och beslut i frågor av gemensamt intresse för gruppen samt information i frågor, som gruppen inte själv kan besluta om. En förutsättning för att arbetsplatsträffen ska fungera är att det finns tydliga mål för verksamheten och att uppgifter och befogenheter delegeras till arbetsledarnivå. En policy för arbetsplatsträffar underlättar och strukturerar hanteringen och genomförandet av arbetsplatsträffar.

Ta hjälp av DokuMeras mall Policy arbetsplatsträffar så är en stor del av jobbet redan gjort.

Specifikation

  • Policy arbetsplatsträffar 2024
  • 4663
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider