Plan för förbättring av arbetsprestation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förbättringsplan för en anställd som inte presterar tillräckligt bra på jobbet. På engelska kallas detta dokument ofta för Performance Improvement Plan (PIP).

Ibland kan en arbetsgivare ha problem med att en viss anställd inte presterar tillräckligt bra. I sådana fall är det viktigt att vidta åtgärder i syfte att förbättra resultaten. Som arbetsgivare bör man ta reda på bakgrunden till den anställdas underprestation. Arbetsgivaren bör tillsammans med arbetstagaren upprätta en plan för förbättring av arbetsprestation, där det bland annat framgår vad arbetstagaren ska göra för att förbättra sina resultat och på hurdant sätt arbetsgivaren ska medverka i detta arbete. Detta är en process som bör pågå under en viss tid, normalt tre månader. Parterna bör regelbundet följa upp resultaten. Arbetstagaren bör också informeras om att arbetsrättsliga åtgärder, såsom uppsägning på grund av personliga skäl, kan komma i fråga om inte förbättring sker.

Specifikation

  • Plan för förbättring av arbetsprestation 2024
  • 5101
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider