Personuppgifter webbplats 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta allmänna bestämmelser beträffande personuppgiftsbehandling på en webbsida.

Kunder eller medlemmar som besöker eller skriver in sig på en viss webbplats måste informeras om hur deras personuppgifter kommer att behandlas. Detta gör att innehavaren av hemsidan kan använda personuppgifterna i den utsträckning som avtalet föreskriver och kunden eller besökaren medger.

DokuMera har därför utvecklat en mall för att upprätta allmänna bestämmelser för en webbplats. Mallen täcker de centrala områdena som förklarar till vad och i vilken utsträckning personuppgifter kommer att användas av webbplatsens ägare.

Specifikation

  • Personuppgifter webbplats 2024
  • 4143
  • 1,31
  • 1
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider