Personalenkät 2024

Denna mall från DokuMera består av en personalenkät som du kan använda för att bedöma hur personalen upplever sin arbetssituation och sin arbetsgivare.

DokuMeras personalenkät är uppdelad i 11 olika kategorier som till exempel arbetsklimat, jämlikhet och jämställdhet samt organisation och ledarskap, med 5 frågor under varje kategori.

I DokuMeras personalenkät finns färdiga exempelfrågor, men du har även möjlighet att själv välja vilka frågor som ska ställas. Tänk då på att du skriver alla frågor i positiv form för att du ska kunna dra slutsatser utifrån sammanställning.

Personalenkäten sammanställs sedan i tabellform, med en översikt över medelvärdet på varje fråga.

Specifikation

  • Personalenkät 2024
  • 4466
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider