Pantavtal _Detaljerat_ - Lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående lös egendom.

Ett pantavtal som gäller lös egendom (saker som kan lämnas över till panthavaren) kallas för handpant. Panten måste överlämnas till panthavaren för att vara giltig. Panten kan också överlämnas till en tredje person, men denne måste då informeras om att saken är pantsatt och att ägaren inte får råda över saken. När skulden är betald lämnas panten tillbaka till gäldenären. I detta dokument finns klausuler rörande t.ex. denuntiation, andrahandspantsättning, pantvård m.m.

Specifikation

  • Pantavtal _Detaljerat_ - Lös egendom 2024
  • 4122
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider