Pantavtal - Pantbrev lämnad i pant av privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett pantavtal avseende pantbrev som lämnas av en privatperson.

Pant är en form av säkerhet för långivarens fordran mot låntagaren. Om låntagaren inte betalar sin skuld har långivaren rätt att ta panten i anspråk för att få täckning för sin fordran. Genom detta pantavtal överlämnar låntagaren pantbrev som säkerhet för köp av bostadsrätt eller fastighet. Pantbrevet är knutet till bostadsrätten eller fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter. Pantavtalet tjänar som ett skriftligt bevis på lånet och överlämnandet av pantbrevet.

Mallen som DokuMera har upprättat är avsedd för privatpersoner. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Pantavtal - Pantbrev lämnad i pant av privatperson 2024
  • 3315
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider