PM Vad innebär dataskyddsförordningen

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om dataskyddsförordningen (GDPR).

I den här promemorian beskrivs dataskyddsförordningens närmare tillämpningsområde och vilka som omfattas av den. Regleringen ställer höga krav på hur du ska hantera personuppgifter. Den här promemorian ger dig en översiktlig bild av de viktigaste aspekterna och vad du behöver tänka på.

Ta del av innehållet i detta PM så att du kan enklare kan efterleva dataskyddsförordningens krav.

Specifikation

  • PM Vad innebär dataskyddsförordningen
  • 4741
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider