PM Styrelser i ägarledda företag

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om styrelsearbete i ägarledda företag.

I dokumentet behandlar författaren frågor som: när bör det finnas en styrelse, hur ska rätt personer tillsättas och hur mycket ska de ha i ersättning?

Det är inte alltid självklart att en styrelse ska utses. Ibland kan det vara tillräckligt att utse en mentor eller ett så kallat advisory board. Ta del av innehållet i detta PM för att lära dig mer om styrelsens funktion samt få ledning om vad som passar din verksamhet bäst.

Specifikation

  • PM Styrelser i ägarledda företag
  • 4965
  • 1,00
  • 9
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider