PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om hur du kan stärka ditt immunförsvar med hjälp av yoga och meditation.

Coronapandemin visar på människans sårbarhet. Media rapporterar om dödsfall, ekonomiska katastrofer och andra faror. I denna utmanande tid behöver vi alla rusta oss mot stressens negativa verkningseffekter på vårt immunförsvar, vår inre försvarsarmé. Yoga och mindfulness är två flertusenåriga tekniker som erbjuder verktyg för hälsa och balansering av nervsystemet. Kopplingen mellan nervsystemet och immunförsvaret går bland annat via vagusnerven som direkt från hjärnan länkar den samman med kroppens olika organ och verkar balanserande, lugnande. Genom att aktivt stärka våra inneboende resurser kan vi bättre hantera de utmaningar vi ställs inför och samarbeta med vår självläkande kraft.

Ta del av detta PM för att lära dig mer om hur du kan stärka ditt immunförsvar med yoga och meditation.

Specifikation

  • PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
  • 5193
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider