PM Skuldebrev - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om skuldebrev. Vad är det egentligen?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev, som båda regleras i lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen). Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilken en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp. Innehavaren av ett skuldebrev kan därför genom att uppvisa skuldebrevet för gäldenären (den betalningsskyldige) kräva denne på betalning.

Ta del av informationen i detta PM och ta reda på mer om skuldebrev.

Specifikation

  • PM Skuldebrev - vad är det?
  • 4674
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider