PM Registrering av verkliga huvudmän

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om s.k. verkliga huvudmän.

Enligt EU-rättsliga regler är samtliga EU-länder skyldiga att föra register över verkliga huvudmän. För Sveriges del regleras detta genom lagen om registrering av verkliga huvudmän. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet är förhoppningen att banker och finanspolisen enklare ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

I den här promemorian kan du läsa mer om vilka som omfattas av lagen och vad du behöver göra för att uppfylla kraven.

Specifikation

  • PM Registrering av verkliga huvudmän
  • 4774
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider