PM Motiverande reflektion

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om motiverande reflektion.

Promemorian handlar om åtta frågor som du bör ställa till dig själv varje dag för att utvecklas ytterligare. När du får en överblick över dagen i sin helhet är det lättare att inte fastna i att fokusera på de saker som varit negativa. Med hjälp av svaren kan du reflektera över hur du kan komma över det negativa i morgon. Vad behöver du? Vad kan du göra annorlunda?

Denna promemoria är skriven av Lili Öst som är transformational coach/förändringsledare. Lili Öst brukar omnämnas som en dörröppnare, ögonöppnare och möjliggörare och har flera gånger fått utmärkelsen en av Sveriges TOPP 100 föreläsare. Hon hjälper företag, entreprenörer och privatpersoner att byta mindset, bryta ogynnsamma mönster och våga göra på ett nytt sätt för att nå sina önskade resultat! Med behovsanpassade föreläsningar, workshops och transformational coaching ger hon individer, team och ledare livsförändrande insikter, kraftfulla verktyg och nya infallsvinklar att lägga till i sin verktygslåda.

Specifikation

  • PM Motiverande reflektion
  • 5247
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider