PM Medveten andning och coronavirus

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om hur medveten andning kan förbättra immunförsvaret, i ljuset av coronaviruset.

Coronaviruset har snabbt blivit en del av alltfler människors vardag. Rädslan för viruset är troligtvis värre än viruset i sig självt, men samtidigt får vi inte negligera de människor som är rädda. Det som framförallt skrämmer är att det är ett nytt virus som vi saknar immunitet emot. Då det inte finns några mediciner eller vacciner, undrar många vad man kan göra dels för att skydda sig så att man inte blir smittad och dels för att stärka sin hälsa så att man klarar av att bekämpa viruset om man skulle bli smittad.

Artikeln syftar till att ge konkreta, effektiva råd till alla som känner oro för egen del eller andra människor. Tvätta händerna, undvik i möjligaste mån att resa och stanna hemma om du varit i någon riskzon är alla viktiga tips för att undvika att smittas och minska risken för att viruset sprids. Men eftersom viruset är luftburet och sätter sig i luftvägarna är också sättet vi andas på viktigt att belysa.

Specifikation

  • PM Medveten andning och coronavirus
  • 5177
  • 1,00
  • 13
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider