PM Medling - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om medling. Vad är det för något?

Medling kan förklaras som en organiserad förhandling där en, eller fler medlare försöker få två eller fler parter att komma fram till en frivillig och gemensam överenskommelse. Medling bygger på tanken att medverkan av en tredje part skulle ge bättre förutsättningar för en lösning av konflikten än om parterna agerar själva.

Det finns i Sverige två olika sätt att komma till medling när det gäller en kommersiell tvist. Antingen kan en tingsrättsdomare föreslå att tvisten ska medlas eller också beslutar sig parterna frivilligt för att medla. Det förstnämnda alternativet kommer till genom att domaren stöder sig på regler i rättegångsbalken för att föreslå medling.

Specifikation

  • PM Medling - vad är det?
  • 4690
  • 1,00
  • 9
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider