PM Konkurrensklausuler och värvningsklausuler

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om konkurrensklausuler och värvningsklausuler.

Inte sällan vill arbetsgivare införa konkurrensklausuler eller värvningsklausuler i anställningsavtalen med sina anställda. Den förstnämnda typen av klausuler syftar till att förhindra arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet en viss tid efter att anställningen hos arbetsgivaren har upphört. Den sistnämnda typen av klausuler syftar till att förhindra att före detta anställda värvar anställda från arbetsgivaren, vilket kan sägas vara en annan form av konkurrens.

Praxis ger vid handen att den här typen av klausuler ofta ogiltigförklaras eller jämkas på grund av oskälighet. I den här promemorian kan du läsa mer om vad som krävs för att den här typen av klausuler ska anses vara giltiga.

Specifikation

  • PM Konkurrensklausuler och värvningsklausuler
  • 5007
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider