PM Företrädaransvar - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om företrädaransvar.

Huvudregeln är att du som företrädare för ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för bolagets skulder. Det finns emellertid undantag, och ett sådant undantag avser bolagets förfallna och obetalda skatter och avgifter. Den som inte betalar skatt i tid riskerar således att själv få betala den. Detta kallas för företrädaransvar. Inte sällan uppgår skatten till betydande belopp, vilket kan slå hårt mot företrädaren för bolaget. Om du har kännedom om dina skyldigheter minskar riskerna att åläggas personligt betalningsansvar. Ta därför del av innehållet i detta PM för att lära dig mer.

Tänk på att personligt betalningsansvar även kan göras gällande på andra grunder än företrädaransvar. Det kan du läsa mer om i mallen Checklista undvika personligt betalningsansvar med ID 4974.

Specifikation

  • PM Företrädaransvar - vad är det?
  • 4975
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider