PM Evidensbaserad rekrytering

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om evidensbaserad rekrytering.

Det i särklass vanligaste sättet att välja ut kandidater i en rekryteringsprocess är genom granskning av CV/personligt brev, ostrukturerad intervju och referenstagning. Forskning visar dock att det finns betydligt mer tillförlitliga informationskällor att konsultera för att öka prognosförmågan i dina bedömningar. Evidensbaserad rekrytering handlar om att tillämpa de metoder och processer som vi vet ger bättre resultat för att få rätt person på rätt plats.

Ta del av informationen i detta PM och lyckas bättre med din rekrytering.

Specifikation

  • PM Evidensbaserad rekrytering
  • 4647
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider