PM Domstolsprocess - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om domstolsprocess. Vad är det egentligen och hur går det till?

Rättsliga tvister löses ofta under medverkan av domstol, men det är vanligt att parterna finner någon form av samförståndslösning på problemet utan att tvisten behöver nå en domstol. Detta kallas för förlikning och är mycket vanligt förekommande i tvistemål. Det är dock inte alltid som parterna lyckas lösa tvisten genom förlikning. I sådana fall kan tingsrätten avgöra tvisten. En domstolsprocess inleds genom att en ansökan om stämning skickas till tingsrätten.

Ta del av innehållet i PM Domstolsprocess - vad är det?, så får du mer kött på benen.

Specifikation

  • PM Domstolsprocess - vad är det?
  • 4669
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider