PM Att undvika tvist

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om hur du gör för att undvika tvist.

Det yttersta syftet med ett skrivet avtal är att undvika framtida tvister genom att avtalet dokumenterar vad parterna har kommit överens om. För att kunna fungera på avsett sätt räcker det dock inte med ett skriftligt avtal, vilket som helst. Avtalet måste spegla den affär parterna faktiskt gör och avtalet måste reglera de risker som finns i just den aktuella affären.

Ta del av informationen i detta PM och ta reda på mer om hur du ska tänka kring avtalsskrivande för att i möjligaste mån undvika tvist.

Specifikation

  • PM Att undvika tvist
  • 4680
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider