Pärm - för årsbokslut 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en årsbokslutspärm för företaget, med överskådlig innehållsförteckning och pärmetiketter.

Årsbokslut görs av företag som inte behöver upprätta en årsredovisning, t.ex. mindre enskilda firmor och handelsbolag med fysiska personer som delägare. Årsbokslutet ska innehålla en balansräkning och en resultaträkning, samt vissa tilläggsupplysningar (t.ex. information om varje anläggningstillgång, årets avskrivningar m.m.).

Specifikation

  • Pärm - för årsbokslut 2024
  • 438
  • 1,30
  • 2
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider