Ordnings- och trivselregler i brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ordnings- och trivselregler i en bostadsrättsförening.

Styrelsens uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att verkställa föreningens stämmobeslut samt att sköta den löpande förvaltningen. I den löpande förvaltningen ingår ordnings- och trivselfrågor. Med hjälp av denna mall kan du ange vilka regler som ska gälla i din förening.

Texten i mallen är endast exemplifierande, och andra förhållningsregler kan vara mer lämpliga i din bostadsrättsförening.

Specifikation

  • Ordnings- och trivselregler i brf 2024
  • 5395
  • 1,13
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider