Ordlista krishantering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta dig in i den vokabulär som används inom området krishantering och förklarar bland annat de olika krisinterventionstekniker som används internationellt.

Enligt Arbetsmiljöverkets regelverk ska alla arbetsplatser oavsett storlek ha beredskap och utarbetade rutiner för krishantering.

Krisberedskapens syfte är att förebygga sjukfrånvaro genom att minska det personliga lidandet vid en kris.

Specifikation

  • Ordlista krishantering 2024
  • 3200
  • 1,30
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider