Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett körschema som ordföranden kan använda vid årsstämma – utan extra beslut (noterat).

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ i ett aktiebolag. Vid denna samlas samtliga aktieägare minst en gång om året och fattar beslut i flera viktiga frågor. Vid bolagsstämman (årsstämman) väljer aktieägarna en ordförande som leder årsstämman och ser till att alla frågor behandlas.

Körschemat som DokuMera har utarbetat är således ett hjälpmedel som ger mötet en tydlig struktur att följa och säkerställer att ordföranden i tur och ordning behandlar de frågor som alltid måste tas upp. Detta sparar mycket tid för samtliga parter och medför att både ordföranden och aktieägarna kan vara säkra på att årsstämman följer reglerna som gäller för aktiebolag och att alla viktiga frågor berörs.

Specifikation

  • Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2024
  • 3689
  • 1,30
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider