Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ordförandens körschema vid årsstämma – med emissioner i noterat bolag.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Vid denna fattas en rad viktiga beslut som rör bolaget. Mötet leds av en person som valts till ordförande i styrelsen.

Körschemat som DokuMera har utarbetat är således ett hjälpmedel som ger mötet en tydlig struktur att följa och säkerställer att ordföranden i tur och ordning behandlar de frågor som alltid måste tas upp. Detta sparar mycket tid för samtliga parter och medför att både ordföranden och aktieägarna kan vara säkra på att årsstämman följer reglerna som gäller för aktiebolag och att alla viktiga frågor berörs.

I denna version finns även ett antal extra punkter som rör förslag till emission. Dessa punkter kan självklart modifieras efter den typ av emission som är mest lämplig att genomföra i ditt bolag.

Specifikation

  • Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2024
  • 3688
  • 1,30
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider