Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig offert, med leveransdetaljer, från företaget. I offerten finns plats för 20 artikelrader. Mallen löper över 1 till 4 sidor som aktiveras i och med att du fyller i den första specifikationsraden på den aktuella sidan.

Ju tydligare en offert är desto mindre är risken för missförstånd. I denna mall för offert har du möjlighet att skriva upp till 255 tecken på varje artikelrad. Om du vill ha plats för ännu mer text i din offert kan du fortsätta att fylla på text i nästkommande artikelrad utan att fylla i antal, enhet och pris på dessa rader.

Generellt sett finns inga regler för hur en offert ska vara utformad. Däremot innebär den ett erbjudande och åtagande från säljarens sida.

En tydlig och professionellt formulerad offert främjar företagets försäljning och där är helhetsintrycket viktigt. Samtidigt bör offerten genom sin tydlighet förebygga missförstånd mellan säljare och kund. Detaljer i en offert som därvid måste beaktas är till exempel specifikation av varan eller tjänsten (bör vara precis men inte för detaljerad), pris och leveransvillkor.

Specifikation

  • Offert med leveransdetaljer 20 artikelrader 2024
  • 4454
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider