1799 Observationskonto 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera poster på företagets observationskonto.

I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och med hjälp av dator. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 7 redovisas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Denna mall i Excel-format avser konto 1799 som är ett observationskonto. Mallen kan enkelt fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • 1799 Observationskonto 2024
  • 325
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider