Nyemissionsräknare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna antalet nya aktier, totala antalet aktier, pris per aktie, förändringen i ägarbilden och aktiekapitalets förändring, vid en tänkt nyemission.

Vid en nyemission utökas antalet aktier, vilket resulterar i en viss utspädning eftersom värdet av bolagets tillgångar fördelas på ett större antal aktier än tidigare. Teoretiskt bör börskursen då sjunka i motsvarande utsträckning.

Specifikation

  • Nyemissionsräknare 2024
  • 227
  • 1,46
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider