Musikförlagsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett musikförlagsavtal.

Ett musikförlagsavtal sluts mellan upphovsmannen, som kan vara kompositör, textförfattare eller både kompositör och textförfattare och förlaget. Upphovsmannen överlåter genom detta avtal upphovsrätten till verket till musikförlaget.

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett musikförlagsavtal, såsom förlagets rättigheter genom överlåtelsen, fördelning av intäkter, royaltyförskott m.m. Du har även möjlighet att lägga till eller ta bort punkter för att enkelt anpassa avtalet för varje enskilt fall.

Specifikation

  • Musikförlagsavtal 2024
  • 4381
  • 1,28
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider