Moderbolagsgaranti 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en moderbolagsgaranti.

En moderbolagsgaranti innebär att ett koncernbolag, moderbolaget, går i borgen för ett av dotterbolagens skulder. Det kan vara nödvändigt för att tredje man ska vilja ingå avtal med dotterbolaget. Genom garantin får tredje man en säkerhet som kan tas i anspråk för det fall dotterbolaget inte lyckas infria sina åtaganden.

Mallen innehåller de viktigaste punkterna som en moderbolagsgaranti bör innehålla, men den kan enkelt kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Moderbolagsgaranti 2024
  • 5013
  • 1,17
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider